Nguyên tắc vận chuyển nạn nhân

Tốt nhất là chuyển nạn nhân bằng các phương tiện chuyên dụng của y tế: cáng, xe đẩy, xe cứu thương v.v… Nếu không có hỗ trợ chuyên môn và phương tiện chuyên dụng của y tế thì việc vận chuyển nạn nhân luôn luôn phải đảm bảo đúng kỹ thuật, nhanh chóng, an toàn cho cả nạn nhân và người vận chuyển
1. Chỉ được vận chuyển nạn nhân sau khi đã được sơ cứu, chăm sóc ban đầu
2. Chỉ chuyển nạn nhân khi đảm bảo các yếu tố an toàn: bảo vệ nạn nhân trong lúc di chuyển
3. Bình tĩnh cân nhắc ưu tiên theo tình trạng tổn thương của nạn nhân
4. Việc vận chuyển được thực hiện đồng đều theo hiệu lệnh thống nhất của người chỉ huy.
5. Theo dõi nạn nhân thường xuyên khi vận chuyển, đảm bảo nạn nhân luôn ở tư thế an toàn nhất.

Giới thiệu một số kỹ thuật vận chuyển nạn nhân an toàn