Ôn tập cuối kỳ “Nhập môn điện tử” – Chi đoàn MMTT2015.1

Vừa qua ngày 05/01/2016 tập thể BCH Chi đoàn – Chi hội MMT2015 tổ chức ôn tập cuối kỳ “Nhập môn điện tử” cho các bạn sinh viên khóa 2015 trong khoa cũng như các bạn khoa khác.

Buổi ôn tập diễn ra với không khí tập trung, nghiêm túc.

Những tài liệu sử dụng trong buổi ôn tập được ban tổ chức chọn lọc với những nội dung quan trọng, cốt lõi nhất. Giúp các bạn đủ tự tin tham gia vào kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Song buổi training chi đoàn tổ chức vẫn còn những hạn chế, thiếu sót chưa làm được:

– Do ban tổ chức cũng là sinh viên, còn bận trong việc học tập nên tài liệu ôn tập chuẩn bị chưa tốt.

– Chưa triển khai tốt các tài liệu để các bạn chuẩn bị trước.

– Thời giạn tổ chức hạn chế nên cũng chưa truyền tải hết những nội dung cần thiết, phải gởi lại sau cho các bạn.

Tuy còn những hạn chế nhưng sau khi buổi ôn tập kết thúc các bạn sinh viên đều nắm được các nội dung cốt lõi, hiểu được cách giải các bài tập và đã sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

BCH CHI ĐOÀN MMTT2015.1