Trang chủ Đời sống sinh viên Chương trình Sinh viên

Sinh viên 5 tốt 2013 – Một chặng đường, một quá trình!

864
0

Kết quả “Sinh viên 5 tốt” năm 2013


42
Sinh viên 5 tốt cấp trường
11 Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG
5 Sinh viên 5 tốt cấp ThànhĐó là kết quả đạt được của Cuộc vận động Sinh viên 5 tốt năm học 2012-2013.
 

Lễ Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” năm 2013

– Thời gian: 13:00 –16:30, ngày 17/12/2013.
– Địa điểm: Giảng đường 1, trường ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM.

Sinh viên 5 tốt cấp trường năm 2013

1. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp trường năm 2013:

STTHỌ VÀ TÊNMSSVLỚPKHOA
1Huỳnh Đức Huy09520112HTTT2009Hệ thống Thông tin
2Tạ Thu Thủy09520387KHTN2009Khoa học Máy tính
3Hứa Phước Trường09520392KTPM2009Công nghệ Phần mềm
4Nguyễn Trí Hải11520094KHTN2011Khoa học Máy tính
5Lý Trọng Nhân11520267MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
6Nguyễn Trường Giang11520540KTMT2011Kỹ thuật Máy tính

2. Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2013 khoa MMT&TT

STTHỌ VÀ TÊNMSSVLỚPKHOA
1Nguyễn Quý Danh09520032MMTT2009Mạng máy tính và Truyền thông
2Lê Duy Minh12520260MMTT2012.1Mạng máy tính và Truyền thông
3Đoàn Trần Hoàng10520322MMTT2010Mạng máy tính và Truyền thông
4Lê Hoàng Hòa10520326MMTT2010Mạng máy tính và Truyền thông
5Trần Công Thành10520417MMTT2010Mạng máy tính và Truyền thông
6Trương Hoài Giang12520119MMTT2012.1Mạng máy tính và Truyền thông
7Võ Thị Diệu Ái11520001MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
8Hồ Trần Thiên Ngọc Việt11520688MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
9Đào Thị Thu Hà11520093MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
10Lâm Trí Tín11520412MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
11Nguyễn Thanh Hòa11520114MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
12Nguyễn Phi Hùng11520132MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
13Phạm Duy Hưng11520137MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
14Lê Duy Tân11520350MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
15Trương Văn Linh11520207MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
16Lý Trọng Nhân11520267MMTT2011Mạng máy tính và Truyền thông
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

3. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm 2013: Liên chi Hội khoa Khoa học Máy tính

4. “Sinh viên 5 tốt” nhiều năm liền:

STTHỌ TÊNMSSVLỚPSỐ LẦN ĐẠT
1Hoàng Anh Hùng09520114KTPM20094
2Tạ Thu Thủy09520387KHTN20093
3Nguyễn Sỹ Hùng09520536KHMT20093
4Huỳnh Đức Huy09520112HTTT20092
5Nguyễn Tấn Toàn10520179KHTN20102
6Đoàn Trần Hoàng10520322MMTT20102
7Lê Hoàng Hòa10520326MMTT20102
8Vũ Thanh Nguyên10520430KHTN20102
9Trần Đình Thi10520434KTPM20102
10Nguyễn Trí Hải11520094KHTN20112
11Nguyễn Thanh Hòa11520114MMTT20112
Sinh viên 5 tốt cấp ĐHQG-HCM năm 2013
1Nguyễn Trí Hải11520094Khoa học Máy tính 
2Hoàng Anh Hùng9520114Công nghệ Phần mềm 
3Nguyễn Sỹ Hùng9520536Khoa học Máy tính 
4Xa Thị Mỹ Hương10520448Khoa học Máy tính 
5Huỳnh Đức Huy9520112Hệ thống Thông tin 
6Trần Ngọc Khánh10520029Hệ thống Thông tin 
7Nguyễn Nam Quý11520317Công nghệ Phần mềm 
8Lăng Hoài Sang11520327Công nghệ Phần mềm 
9Phan Tấn Tài9520383Công nghệ Phần mềm 
10Tạ Thu Thủy9520387Khoa học Máy tính 
11Hứa Phước Trường9520392Công nghệ Phần mềmTiêu biểu

Sinh viên 5 tốt
cấp Thành năm 2013
1Nguyễn Trí Hải11520094Khoa học Máy tính
2Nguyễn Sỹ Hùng9520536Khoa học Máy tính
3Huỳnh Đức Huy9520112Hệ thống Thông tin
4Tạ Thu Thủy9520387Khoa học Máy tính
5Hứa Phước Trường9520392Công nghệ Phần mềm