Vào sáng ngày 11/4/2017 tại phòng C106 đã diễn ra buổi sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm của Chi Đoàn ANTN2015 với sự quan tâm và tham gia đầy đủ của tất cả đoàn viên  – thanh niên trong Chi Đoàn. Với chủ đề “Sức sống Chi đoàn”, buổi sinh hoạt đã tạo điều kiện cho đoàn viên – thanh niên có cơ hội tìm hiểu một số thông tin về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tạo cơ hội để Chi đoàn ngồi lại cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, cùng nhau bàn luận về những vấn đề và hoạt động mà chi đoàn đang và dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Mở đầu buổi sinh hoạt chi đoàn, nhằm đưa những thông tin về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến các bạn sinh viên, BCH đã chiếu đoạn phim tư liệu về Lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do thành đoàn TPHCM thực  hiện. Đoạn phim đã khái quát được quá trình hình thành của tổ chức Đoàn, nhiệm vụ qua từng thời kỳ,… Từ đó giúp mọi người thấy được tầm quan trọng, vai trò, những tác động tích cực mà tổ chức này mang  lại đặc biệt đối với những sinh viên hiện tại đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ngoài ra, trong buổi sinh hoạt các bạn trong Chi đoàn đã nhiệt tình chia sẻ cảm nhận, suy nghĩ, mong muốn của mình của mình về tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó, giúp BCH Chi đoàn hiểu hơn các bạn, giúp các bạn tháo gỡ những khuất mắt, thay đổi một số suy nghĩ tiêu cực về tổ chức Đoàn, định ra kế hoạch hoạt động để thực sự thiết thực với các bạn sinh viên hơn.

Tiếp theo, BCH Chi đoàn đã thông tin đến các bạn đoàn viên những hoạt động đang diễn ra và những hoạt động sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới. Đầu tiên là hoạt động “quyên góp sách vở cũ” từ các bạn đoàn viên – thanh niên trong Cho đoàn là một phần trong Công trình thanh niên trong Đại hội đã đề ra. Hoạt động này được đa số các bạn nhiệt tình ủng hộ thực hiện. Thứ hai là thảo luận về việc thực hiện “Trang trí lớp học” và đã thống nhất những việc sẽ thực hiện trong thời gian tới. Ngoài ra, BCH Chi đoàn cũng phổ biến lại và vận động các bạn thực hiện Đăng ký học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Cuối cùng, để lưu giữ lại những kỷ niệm và dấu ấn của buổi sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm, toàn thể các bạn Đoàn viên – thanh niên cùng chụp chung tấm hình lưu niệm.