Vào lúc 10h30 ngày 22 tháng 12 năm 2015 tại phòng C215 – Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Chi Đoàn ANTT2015.1 tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kì 2015-2016 với sự tham dự của các đồng chí: Lâm Vĩnh Nguyên – Trưởng Ban tuyên giáo Đoàn khoa MMT&TT, Ninh Khắc Tâm – Đại diện  Đoàn khoa MMT&TT, Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư chi Đoàn ANTT2015.2 cùng với 29/42 Đoàn viên chi Đoàn ANTT2015.1.

Đại hội bắt đầu với nghi thức chào cờ nghiêm trang, tiếp theo là biểu quyết danh sách nhân sự điều khiển và giúp việc cho đại hội, sau đó là những thảo luận đóng góp ý kiến cho phương hướng Công tác đoàn và phong trào Thanh niên trong nhiệm kì 2015-2016,  bầu ra BCH mới để lãnh đạo Chi Đoàn ANTT2015.1 trong nhiệm kì 2015-2016.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu cho 6 ứng cử viên vào ban chấp hành Chi đoàn ANTT2015.1 nhiệm kì 2015-2016.

Được sự tin tưởng và tín nhiệm của Đại hội, các đồng chí Văn Thiên Luân, Tăng Đức Bảo, Khưu Ngọc Anh, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Khánh Ngọc Nam đã vinh dự trúng cử vào ban chấp hành chi Đoàn ANTT2015.1.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã nhận được những lời phát biểu chỉ đạo sâu sắc, chân thành của Đồng chí Ninh Khắc Tâm.

Sau đại hội, tại hội nghị Ban chấp hành chi Đoàn ANTT2015.1 lần I đã bầu ra được bí thư Văn Thiên Luân và phó bí thư Tăng Đức Bảo.

Trong nhiệm kì 2015-2016, BCH chi Đoàn ANTT2015.1 xin hứa sẽ phấn đấu hoàn thành những mục tiêu, phương hướng đã đề ra tại đại hội, gắn kết các Đoàn viên trong chi Đoàn cùng nhau tiến lên trong học tập và phong trào.

BCH CHI ĐOÀN ANTT2015.1