Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG IX: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT Điều 31: 1. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, tổ chức Đoàn, Hội, Đội và những tập...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM Điều 25: 1. Tổ chức Đoàn Thanh...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG I: ĐOÀN VIÊN Điều 1: 1. Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu...

Hội nghị Đại biểu Liên Chi Đoàn khoa MMT&TT lần 5 – Nhiệm kì...

0
“Bản lĩnh đoàn viên khoa Mạng máy tính và truyền thông: Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Vươn tới những tầm cao” Đây...

Sơ lược về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

0
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam. Tổ...

Tóm tắt tiểu sử của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

0
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt...

Clip giới thiệu Khoa Mạng máy tính & Truyền thông v.2014

0
Thông điệp từ trưởng khoa Chào mừng các bạn đến với khoa Mạng Máy Tính và Truyền Thông, trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin,...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
Chương III: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG ƯƠNG Điều 11: 1. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Sôi nổi cuộc thi cắm hoa chào mừng 8/3 – Gửi người phụ nữ...

0
  Sáng nay, nhân kỉ niệm 104 năm ngày quốc tế phụ nữ (08/03/1910 – 08/03/2014). Liên chi Đoàn khoa MMT&TT tổ chức Hội thi...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG X: ĐOÀN VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI CỦA THANH NIÊN Điều 36: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt...