Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG VI: ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH, ĐOÀN NGOÀI NƯỚC Điều 22: 1. Đoàn khối được thành...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN Điều 17: 1. Tổ chức cơ sở Đoàn...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG IV: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Điều 14: 1. Đại hội...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chương III: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG ƯƠNG Điều 11: 1. Đại hội đại biểu...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chương II: NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Điều 5: Đoàn Thanh niên...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG I: ĐOÀN VIÊN Điều 1: 1. Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ...

NC Cup – Giải Bóng đá cấp Khoa năm 2017

Sau 2 tuần chuẩn bị, NC Cup - Giải Bóng đá cấp Khoa năm 2017 do Liên chi Hội khoa MMT&TT và nhà Tài...

[LCH MMT&TT] Tuyển cộng tác viên hỗ trợ hội thao cấp trường năm học...

? LCH MMT&TT Thông báo: ✨Tuyển Cộng tác viên hỗ trợ hội thao sinh viên cấp trường - Thời gian cộng tác: 11/09/2017 - 18/09/2017: Hỗ trợ thu...

Clip giới thiệu Khoa Mạng máy tính & Truyền thông v.2014

Thông điệp từ trưởng khoa Chào mừng các bạn đến với khoa Mạng Máy Tính và Truyền Thông, trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin,...