Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM Điều 25: 1. Tổ chức Đoàn Thanh...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG VI: ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH, ĐOÀN NGOÀI NƯỚC Điều 22: 1. Đoàn khối được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG V: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN Điều 17: 1. Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG IV: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Điều 14: 1. Đại hội đại biểu của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
Chương III: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG ƯƠNG Điều 11: 1. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
Chương II: NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Điều 5: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

0
CHƯƠNG I: ĐOÀN VIÊN Điều 1: 1. Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu...

NC Cup – Giải Bóng đá cấp Khoa năm 2017

0
Sau 2 tuần chuẩn bị, NC Cup - Giải Bóng đá cấp Khoa năm 2017 do Liên chi Hội khoa MMT&TT và nhà Tài...

[LCH MMT&TT] Tuyển cộng tác viên hỗ trợ hội thao cấp trường năm học...

0
? LCH MMT&TT Thông báo: ✨Tuyển Cộng tác viên hỗ trợ hội thao sinh viên cấp trường - Thời gian cộng tác: 11/09/2017 - 18/09/2017: Hỗ trợ thu...

Clip giới thiệu Khoa Mạng máy tính & Truyền thông v.2014

0
Thông điệp từ trưởng khoa Chào mừng các bạn đến với khoa Mạng Máy Tính và Truyền Thông, trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin,...