Mời góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn khoa MMT&TT –...

0
Nhằm hướng đến Đại hội Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông lần thứ III, Đoàn khoa triển khai lấy ý kiến đóng...

Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 2,3 năm 2015

0
Thực hiện hướng dẫn số 57-HD/TĐTN-BTG ngày 13/1/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02...

Mời tham gia hội thảo An toàn, an ninh thông tin SoIS 2017

0
Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến các bạn sinh viên thông tin mời tham dự Hội thảo An toàn, An ninh thông tin SoIS 2017....

Đoàn khoa MMT&TT công bố Chương trình hoạt động cho sinh viên tại khoa...

0
Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông công bố chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại khoa MMT&TT trong năm học 2017-2018

Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm lần 1 – năm...

0
Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến tất cả chi Đoàn trực thuộc Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần 1 -...

Lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn năm 2019

0
Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/ĐTN ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH CNTT về việc Tổ chức...

Đăng ký đặt mua áo khoa Mạng máy tính và Truyền thông năm 2017

0
Nhằm phục vụ nhu cầu sở hữu áo khoa Mạng cho các bạn Tân sinh viên khóa mới và bổ sung áo khoa cho...

Hội nghị kiện toàn nhân sự BCH, BTV Đoàn khoa MMT&TT lần 3, nhiệm...

0
Vào 11 giờ 30 phút trưa ngày 31 tháng 07 năm 2019, BCH Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông đã tổ chức...

Thông báo v/v Thu Đoàn phí năm học 2017-2018 tại khoa MMT&TT

0
Thực hiện quy định về trích nộp Đoàn phí theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày...

Thông báo thời gian phỏng vấn cán bộ Đoàn – Hội khóa 2017 khoa...

0
Sau thời gian nghỉ lễ thư giãn khá dài và vui vẻ, BCH Đoàn Khoa và LCH Khoa MMT&TT đã quay trở lại với...