Kết quả phỏng vấn tuyển Ban chấp hành lâm thời chi Đoàn – Hội...

0
Kết quả tuyển chọn Ban chấp hành chi Đoàn - chi Hội lâm thời khóa 2017 tại khoa MMT&TT sau 3 ngày phỏng vấn 31/8 và 6-7/9/2017.

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn khoa MMT&TT lần 3 –...

0
Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến gần 1000 đoàn viên, sinh viên khoa MMT&TT

Đăng ký xét chọn “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và “Tập...

0
1. Đối tượng: Chi Đoàn, Đoàn Khoa trực thuộc Đoàn trường và Câu lạc bộ - Đội – Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên trường...

Thông báo v/v Thu Đoàn phí năm học 2017-2018 tại khoa MMT&TT

0
Thực hiện quy định về trích nộp Đoàn phí theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày...

Mời góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn khoa MMT&TT –...

0
Nhằm hướng đến Đại hội Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông lần thứ III, Đoàn khoa triển khai lấy ý kiến đóng...

Tuyển nhân sự ứng tuyển vào BCH Đoàn khoa MMT&TT năm học 2018-2019

0
Với định hướng đẩy mạnh các hoạt động học thuật, kết nối doanh nghiệp, phát triển kỹ năng cho sinh viên khoa MMT&TT; phát...

Khoa MMT&TT sẽ gặp gỡ Tân sinh viên khóa 2017 vào chiều ngày 16/8...

0
Theo kế hoạch dự kiến trong Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho Tân sinh viên khóa 2017 (12), Khoa Mạng máy...

Đăng ký mua áo khoa Mạng máy tính và Truyền thông năm 2019

0
Xin chào các bạn, chắc các bạn đang rất mong đợi được sở hữu chiếc áo Khoa MMT & TT. Để đáp ứng nhu...

Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm lần 1 – năm...

0
Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến tất cả chi Đoàn trực thuộc Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần 1 -...

Đoàn khoa MMT&TT công bố Chương trình hoạt động cho sinh viên tại khoa...

0
Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông công bố chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại khoa MMT&TT trong năm học 2017-2018