Thông báo xác nhận 6 bài LLCT cho các bạn đoàn viên khóa 2017 khoa MMTT&TT đã học tại THPT

Theo hướng dẫn từ Đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn khoa MMT&TT thông báo đến các Ban chấp hành chi Đoàn lâm thời khóa 2017 và các bạn đoàn viên khóa 2017 hướng dẫn về việc nộp lại minh chứng đã hoàn thành 6 bài Lý luận chính trị đã học ở THPT để miễn giảm việc học lại như sau.

Đối với các bạn đoàn viên khóa 2017 đã học và được cấp Giấy chứng nhận 6 bài Lý luận chính trị trước khi là sinh viên UIT (lúc học THPT), quy trình xác nhận như sau:

1. Nộp lại Giấy chứng nhận cho Bí thư (hoặc đại diện BCH chi Đoàn lâm thời) để ghi nhận thông tin trước ngày 15/10/2017Thông tin liên hệ Ban chấp hành lâm thời các chi đoàn khóa 2017 nếu chưa biết các bạn xem tại đây

2. BCH chi đoàn ghi nhận thông tin MSSV – Họ tên và Nơi cấp giấy chứng nhận, cập nhật vào mẫu (file ChiDoan_DS-6baiLLCT ) – có thể chụp lại GCN làm minh chứng sau đó trả lại GCN cho đoàn viên đó ngay (lưu ý không giữ lại GCN của đoàn viên).

3. Các Bí thư chi đoàn lâm thời tổng hợp danh sách các bạn đã có GCN của chi đoàn mình gửi về Đoàn khoa MMT&TT qua anh Hồ Xuân Nghĩa – Phó bí thư Đoàn khoa (email [email protected]trước ngày 16/10/2017.

Lưu ý: Sau thời gian trên, các khiếu nại khác sẽ không được giải quyết và các đoàn viên chưa bổ sung GCN đã học thì phải học lại vào năm sau cùng khóa 2018.

Các BCH Chi đoàn lâm thời khóa 2017 và các bạn đoàn viên khóa 2017 lưu ý thông báo trên để đảm bảo quyền lợi cho mình.

BTV Đoàn khoa MMT&TT