Nhằm hướng đến Đại hội Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông lần thứ III, Đoàn khoa triển khai lấy ý kiến đóng góp từ toàn thể Cán bộ Đoàn cũng như đoàn viên, sinh viên khoa để hoàn thiện Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II (2017-2019) cũng như đề xuất Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới 2019-2022.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019

Các bạn đoàn viên, sinh viên có thể xem toàn văn Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019 (bản dự thảo) của Đoàn khoa MMT&TT tại đây

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022

Các bạn đoàn viên, sinh viên có thể xem toàn văn Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2019 (bản dự thảo) của Đoàn khoa MMT&TT tại đây

Góp ý Văn kiện Đại hội

Mời tất cả các bạn cán bộ Đoàn, các bạn Đoàn viên cũng như các anh chị cựu cán bộ Đoàn, quý thầy cô khoa MMT&TT cùng đóng góp các ý kiến để góp phần hoàn thiện hơn các nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn khoa MMT&TT, lần 3 – nhiệm kỳ 2019-2022 qua form bên dưới.

Trân trọng cám ơn sự hỗ trợ từ quý anh chị, thầy cô và các bạn.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here