Căn cứ Thông báo số 06 TB-ĐTN của Ban thường vụ Đoàn trường ngày 07/09/2017, Ban Thường vụ Đoàn khoa MMT&TT thông báo thưc hiện đánh giá cán bộ Đoàn năm học 2016-2017. Đây là công tác quan trọng nhằm đánh giá đúng và ghi nhận đóng góp của các bạn là cán bộ Đoàn cho sự phát triển về hoạt động sinh viên tại khoa MMT&TT, đồng thời là cơ sở để xét Điểm rèn luyện sinh viên HK2 và các khen thưởng khác kịp tiến độ, do đó BTV Đoàn khoa lưu ý toàn thể cán bộ Đoàn tại khoa khẩn trương thực hiện một cách khách quan nhất. Cụ thể:

Đối tượng đánh giá:

Ưu tiên đánh giá theo chức danh thường trực hay chọn chức danh cao nhất:

  • Ủy viên Ban chấp hành chi Đoàn (cả Bí thư – Phó bí thư chi Đoàn);
  • Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa, Liên chi Đoàn.

Ví dụ: Nếu bạn vừa là Phó bí thư chi Đoàn, vừa là Ủy viên BCH Đoàn khoa MMT&TT sẽ đánh giá theo chức danh Ủy viên BCH Đoàn khoa.

Thời gian thực hiện & quy trình:  

Theo hướng dẫn từ Đoàn trường, BTV Đoàn khoa hướng dẫn các cán bộ Đoàn thực hiện như sau:

  1. Toàn bộ cán bộ Đoàn của khoa (từ khóa 2013-2016, còn xét ĐRL HK2 năm học 2016-2017) tự hoàn thành Bảng tự đánh giá cá nhân của mình theo mẫu 1, gửi file và bản in cho đại diện BCH chi Đoàn. (chỉ làm phần I,II)
  2. Ban chấp hành chi Đoàn tiến hành tự họp và viết Nhận xét của Ban chấp hành với từng ủy viên, kể cả Bí thư và Phó bí thư chi đoàn ở mục III – 1 (Ban chấp hành cùng cấp Nhận xét ưu, khuyết điểm). Đối với UV BCH Đoàn khoa thì không nhận xét phần này ở chi Đoàn nếu có kiêm nhiệm chức vụ ở chi Đoàn.
    Chú ý: Viết tay nhận xét trong bản giấy, không cần ghi trực tiếp vào file.
  3. Sau đó, các Bí thư Chi Đoàn tổng hợp hồ sơ (bản file và bản giấy), gửi về Đoàn khoa Mạng máy tính & Truyền thông chậm nhất vào 13h ngày Thứ 3 (12/9/2017) trong buổi họp mặt cán bộ Đoàn của khoa. 

Lưu ý:

Sau thời gian trên, Đoàn khoa sẽ tiến hành họp xét để nhận xét kết quả tự đánh giá của từng cán bộ Đoàn của khoa dựa vào phiếu tự đánh giá và kết quả đóng góp thực tế của các bạn,sau đó gửi kết quả về Đoàn trường để phục vụ việc xét điểm rèn luyện Sinh viên – Đoàn viên cho các bạn. Các trường hợp nộp trễ hạn mà không có lý do chính đáng thông tin về Đoàn khoa sẽ không được giải quyết và có thể được xem xét đánh giả ở mức Không hoàn thành nhiệm vụ.

Mẫu hồ sơ:

Liên hệ và nộp hồ sơ của chi Đoàn

BTV Đoàn khoa phân công các Ủy viên BCH Đoàn khoa phụ trách thu Bảng tự đánh giá các lớp theo khóa qua email (bản file), thu trực tiếp (bản giấy) và hỗ trợ theo dõi trong quá trình tự đánh giá như sau:

  • Khóa 2013,2014: đ/c Lê Minh Thiện – 14520866@gm.uit.edu.vn
  • Khóa 2015: đ/c Phạm Văn Mạnh – manhpv1997@gmail.com
  • Khóa 2016: đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa – 16520809@gm.uit.edu.vn

Ngoài ra, nếu gặp khó khăn trong việc nộp phiếu tự đánh giá bản giấy, các bí thư chi đoàn có thể đến nộp trực tiếp tại Phòng E8.6 – gặp Bí thư Đoàn khoa trong ngày 11,12/8/2017.

Mọi thắc mắc, khiếu nại và vấn đề liên quan, các bạn có thể gửi email trực tiếp về Bí thư Đoàn khoa (hoant@uit.edu.vn) hoặc Phó bí thư Đoàn khoa MMT&TT (15520539@gm.uit.edu.vn) qua email để được hỗ trợ nhanh chóng nhất.

BTV Đoàn khoa MMT&TT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here