Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông chuyển đến các bạn sinh viên thông báo của Đoàn trường về Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – Euréka trường ĐH CNTT Lần III – 2017. Mời các bạn cùng theo dõi thông tin và tham gia.

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

  1. Mục đích

– Tạo sân chơi học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên trong trường ĐH Công nghệ thông tin.

– Góp phần ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và cuộc sống.

– Xét chọn đề tài, giới thiệu tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu Khoa học – Euréka cấp Thành năm 2017

  1. Yêu cầu

– Công trình tham gia dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng cao và đảm bảo tính khoa học.

– Thực hiện đúng theo thể lệ Giải thưởng cấp Thành, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

  1. Đối tượng

Sinh viên chính quy hiện đang học tập tại trường đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG HCM. Sinh viên tham gia theo 2 hình thức sau: cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 5 sinh viên), mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể đăng ký tham gia 1 hoặc nhiều công trình.

  1. Thời gian

Tiếp nhận hồ sơ và đề tài tham gia Giải thưởng từ ngày 01/8/2017 đến 15/9/2017.

Xem thông tin chi tiết tại:

1. Kế hoạch tổ chức giải thưởng Eureka

2. Thể lệ giải thưởng

Nguồn: Website Tuổi trẻ UIT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here