Nhằm hướng đến Đại hội Đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin lần thứ VI, Đoàn trường mong nhận đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019; dự báo tình hình và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2022 của toàn thể Đoàn viên, sinh viên.

Văn kiện đại hội:

Các bạn Đoàn viên, sinh viên có thể xem văn kiện đại hội (bản dự thảo) tại đây

Góp ý/sửa đổi văn kiện đại hội:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here