Lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/ĐTN ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH CNTT về việc Tổ chức Tháng Thanh niên năm 2019 Chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”. Trong đó có nội dung Tổ chức “Lớp Đoàn viên kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc mở lớp đối tượng Đoàn năm 2019, cụ thể như sau:

Thời gian – Địa điểm:

  • Thời gian mở lớp đối tượng đoàn: 9g00 đến 11g00 ngày 09/03/2018 (Thứ bảy); Phòng: C107.
  • Thời gian kết nạp (dự kiến): 24/03/2018.
  • Địa điểm: Hội trường E (dự kiến).

Thành phần:

  • Sinh viên, hội viên đang theo học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin chưa là Đoàn viên.
  • Cán bộ trẻ còn trong độ tuổi Đoàn có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  • Đoàn viên đã mất hết hồ sơ Đoàn cần kết nạp lại.

Cách thức đăng ký lớp cảm tình đoàn:

Truy cập tại đường link để đăng ký: shorturl.at/rBEO0

Hạn đăng ký : Đến hết ngày 7/3/2019.