Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn khoa MMT&TT lần 3 – Nhiệm kỳ 2019-2022

Ban Thường vụ Đoàn khoa trân trọng thông tin đến toàn thể Ban chấp hành các chi Đoàn, đoàn viên, sinh viên khoa cùng quan tâm, tham gia góp ý.

Đại hội III nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2017-2019, thảo luận và thống nhất phương hướng và chương trình hoạt động cụ thể của nhiệm kỳ 2019-2022 cũng như bầu ra ban chấp hành Đoàn khoa Mạng máy tính và truyền thông nhiệm kỳ mới.

Biểu trưng chính thức của Đại hội Đại biểu Đoàn khoa MMT&TT – Lần III, nhiệm kỳ 2019-2022

Đại hội cũng nhằm xây dựng phương hướng nhiệm vụ, tìm ra những giải pháp tổ chức, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông trong nhiệm kỳ mới – 2019-2022

1. Thời gian:

– Đại hội diễn ra từ 7h30 đến 11h30, thứ tư ngày 12/06/2019.

– Hội nghị lần thứ nhất BCH sẽ diễn ra từ 10h00 đến 10h30 cùng ngày.

2. Địa điểm:

– Đại hội chính thức sẽ diễn ra tại Giảng đường 3, trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM

– Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành sẽ diễn ra tại Phòng họp E8.3

3. Thành phần đại biểu triệu tập:

– Tổng số đại biểu triệu tập tham dự Đại hội đại biểu Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2022 là 81 đại biểu.

– Trong đó:

+Đại biểu đương nhiên:                     11 đại biểu

+Đại biểu bầu cử từ chi đoàn:             67 đại biểu

+ Đại biểu chỉ định:                             3 đại biểu

– Căn cứ phân bổ đại biểu tham dự Đại hội sẽ dựa trên số lượng đoàn viên và tình hình thực tế của chi đoàn, cụ thể như sau:

STTChi ĐoànSố đại biểu chính thứcSố đại biểu dự khuyết
1MMTT201521
2ATTT201521
3ATTN201511
4MMTT201651
5ATTT201651
6ATTN201631
7MMTT201751
8MMCL201731
9ATTT201751
10ATTN201731
11ATCL201751
12MMTT201851
13MMCL2018.131
14MMCL2018.231
15ATTT201851
16ATTN201851
17ATCL2018.151
18ATCL2018.231

Việc bầu chọn đại biểu do Ban chấp hành các chi Đoàn thực hiện và cập nhật kết quả qua email về BCH Đoàn khoa theo hướng dẫn trước ngày 5/6/2019

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

– Tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa Mạng máy tính và Truyền thông nhiệm kỳ 2017 – 2019.

– Thảo luận phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên khoa Mạng máy tính và Truyền thông nhiệm kỳ 2019 – 2022.

– Đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Công nghệ Thông tin lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

– Kiểm điểm BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2017 – 2019.

– Thảo luận, thống nhất đề án nhân sự BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ III(2019 – 2021); bầu cử BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ III (2019 – 2022).

– Bầu cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Công nghệ Thông tin lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Kế hoạch tổ chức Đại hội chi tiết có thể xem tại file bên dưới

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI VÀ GÓP Ý VĂN KIỆN ĐẠI HỘI

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019

Các bạn đoàn viên, sinh viên có thể xem toàn văn Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2019 (bản dự thảo) của Đoàn khoa MMT&TT tại đây

Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2022

Các bạn đoàn viên, sinh viên có thể xem toàn văn Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2022 (bản dự thảo) của Đoàn khoa MMT&TT tại đây

Góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn khoa

Mời tất cả các bạn cán bộ Đoàn, các bạn Đoàn viên cũng như các anh chị cựu cán bộ Đoàn, quý thầy cô khoa MMT&TT cùng đóng góp các ý kiến để góp phần hoàn thiện hơn các nội dung trong Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn khoa MMT&TT, lần 3 – nhiệm kỳ 2019-2022 tại đây

ỨNG CỬ VÀO BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

Tiêu chuẩn ứng cử viên dự kiến

Năng lực lãnh đạo: Có năng lực lãnh đạo và điều hành các hoạt động thực tiễn của Đoàn khoa, với trọng tâm chính là các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; lãnh đạo các nhóm học thuật sinh viên; kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên; rèn luyện kỹ năng cho sinh viên.

– Năng lực công tác:

+ Đối với cán bộ trẻ: Xếp loại thi đua năm 2018 từ lao động tiên tiến trở lên.

+ Đối với sinh viên: Có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên (xếp loại khá trở lên). 

– Đánh giá rèn luyện đoàn viên năm học 2017 – 2018: Xếp loại Xuất sắc.

Đạo đức – tác phong: Có phẩm chất đạo đức tốt và lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Nhà trường và địa phương nơi cư trú.

– Số lượng Ủy viên BCH Đoàn khoa nhiệm kỳ 2019 – 2022: 13 đồng chí:

+ 03 đồng chí Ủy viên BTV, trong đó gồm 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó Bí thư.

+ 10 đồng chí Ủy viên BCH.

Hướng dẫn tham gia Ứng cử vào BCH Đoàn khoa

Ứng cử viên đủ tiêu chuẩn có thể ứng cử thông qua giới thiệu từ Ban chấp hành các chi Đoàn trực thuộc Đoàn khoa (trực tiếp đến Bí thư Chi Đoàn) hoặc có thể gửi thông tin ứng cử trực tiếp về Đoàn khoa MMT&TT qua đ/c Bí thư Đoàn khoa – ThS. Nguyễn Thanh Hòa – Email: [email protected]

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử khuyến nghị: trước 8h00 sáng ngày 6/6/2019.

Mẫu lý lịch Ứng cử viên BCH Đoàn khoa

Nếu có vấn đề thắc mắc liên quan đến các nội dung Góp ý văn kiện, chuẩn bị Đại hội, ứng cử BCH Đoàn khoa, các đồng chí có thể gửi về email [email protected] để được hỗ trợ giải đáp.

Trân trọng.