Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến tất cả chi Đoàn trực thuộc Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần 1 – năm học 2017-2018 từ Đoàn trường. Tất cả chi Đoàn trực thuộc lưu ý theo dõi và sắp xếp tổ chức chương trình Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm hiệu quả, thiết thực nhất theo thống nhất chung của Đoàn khoa MMT&TT.

Chủ đề: TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ – KHÁT VỌNG VÀ HÀNH ĐỘNG

  1. Đối tượng tham gia: Đoàn viên các chi đoàn. Các chi Đoàn tự tổ chức hoặc có thể kết hợp giữa các chi Đoàn. (Lưu ý: Tỷ lệ đoàn viên chi đoàn tham gia sinh hoạt phải đạt từ 80% trở lên).
  1. Thời gian tổ chức: Chậm nhất đến ngày 30/11/2017.
  2. Nội dung sinh hoạt:

– Góp ý cho văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

– Việc đổi mới phương thức, cải tiến, nâng chất sinh hoạt chi đoàn, tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả việc xây dựng chi đoàn vững mạnh theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” phát huy sức trẻ và trí tuệ của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các công trình, phần việc.

– Rà soát việc triển khai và thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Thảo luận, xây dựng và đề ra phương án thực hiện hiệu quả những mô hình, giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giải quyết những mục tiêu, công trình trọng điểm gắn với Nghị quyết Đại hội Đoàn của đơn vị.

Các chi Đoàn có thể tham khảo Hướng dẫn cụ thể từ Đoàn trường để nắm thông tin và tổ chức hiệu quả.

Tổ công tác hỗ trợ từ Đoàn khoa

Đoàn khoa MMT&TT thành lập tổ theo dõi và hỗ trợ định hướng cụ thể cho từng khóa chi Đoàn như sau:

  • Khóa 2014: Đ/c Lê Thị Châu Ngân – UV BCH Đoàn khoa
  • Khóa 2015: Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – UV BCH Đoàn khoa
  • Khóa 2016: Đ/c Hồ Xuân Nghĩa – Phó bí thư Đoàn khoa
  • Khóa 2017: Đ/c  Đỗ Hồng Minh và đ/c Văn Thiên Luân – UV BCH Đoàn khoa

Tất cả chi Đoàn báo về tổ công tác Đoàn khoa về Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức dự kiến trước 16h ngày 15/11/2017 để Đoàn khoa MMT&TT nắm tình hình chung và báo cáo về Đoàn trường.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here