Trải qua quá trình phần đấu và nổ lực không ngừng, đoàn viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông luôn luôn cải thiện bản thân mình, quyết tâm trở thành những con người ưu tú, giúp ích cho đất nước.

Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông xin chúc mừng 19 bạn đoàn viên đã được công nhận là đoàn viên ưu tú năm 2018 có tên trong danh sách sau:

 1. Nguyễn Hồng Sơn – 17520988
 2. Lương Quốc Bảo – 17520269
 3. Nguyễn Duy Phước – 17520915
 4. Lê Thị Châu Ngân – 14520574
 5. Đinh Thanh Tùng – 16521393
 6. Đỗ Thị Phương Uyên – 16521412
 7. Lê Thị Huyền Thư – 17521104
 8. Huỳnh Hữu Hùng – 17520537
 9. Lê Thanh Hồng Nhựt – 16520901
 10. Hồ Thị Huyền – 16520542
 11. Phạm Xuân Thư – 16521202
 12. Trần Đình Hoài – 16520429
 13. Hồ Xuân Nghĩa – 15520539
 14. Phan Trung Phát – 16520916
 15. Nguyễn Thị Lê Vy – 16521852
 16. Trần Đức Luân – 16520704
 17. Huỳnh Long Thắng – 16521803
 18. Nguyễn Công Danh – 16521642
 19. Nguyễn Dương Bá Phú – 17520899

(Danh sách và quyết định đính kèm)

Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các bạn!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here