Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm lần 1 – năm...

Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến tất cả chi Đoàn trực thuộc Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần...

Mời góp ý Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn khoa MMT&TT –...

Nhằm hướng đến Đại hội Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông lần thứ III, Đoàn khoa triển khai lấy ý...

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn khoa MMT&TT lần 3 –...

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng đến gần 1000 đoàn viên, sinh viên khoa MMT&TT

Lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/ĐTN ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH CNTT về việc...

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn khóa 2015, 2016, 2017- Khoa MMT&TT...

Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo...

Đoàn viên ưu tú khoa Mạng máy tính và Truyền thông năm 2018

Trải qua quá trình phần đấu và nổ lực không ngừng, đoàn viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông luôn...

Đăng ký mua áo khoa Mạng máy tính và Truyền thông năm 2018

Nhằm phục vụ nhu cầu sở hữu áo khoa của các bạn Tân sinh viên khóa mới và bổ sung áo khoa...

Tuyển nhân sự ứng tuyển vào BCH Đoàn khoa MMT&TT năm học 2018-2019

Với định hướng đẩy mạnh các hoạt động học thuật, kết nối doanh nghiệp, phát triển kỹ năng cho sinh viên khoa MMT&TT; phát...

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn khóa 13- Khoa MMT&TT – Nhiệm...

Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo...

Cuộc thi Tiếng Anh trong Sinh viên – Star Awards 2018

1. Nội dung kiến thức Kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội... bằng tiếng...