Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn các khóa – Khoa MMT &...

0
Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo luận, đề...

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn khóa 13- Khoa MMT&TT – Nhiệm...

0
Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo luận, đề...

Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm lần 1 – năm...

0
Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến tất cả chi Đoàn trực thuộc Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần 1 –...