Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo luận, đề ra chương trình năm học 2018-2019 cho các chi Đoàn khóa 2015, 2016, 2017, Ban Thường vụ Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019 dành cho 11 chi đoàn khóa 2015, 2016, 2017 trực thuộc.

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các Chi Đoàn khóa 2015, 2016, 2017 trực thuộc Đoàn khoa Mạng máy tính & Truyền thông.

Yêu cầu tổ chức Đại hội chi Đoàn

Đại hội chi Đoàn cần đảm bảo các nội dung chính sau đây:
1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2018.
2. Căn cứ trên chương trình công tác năm của Đoàn khoa và tình hình cụ thể tại Chi đoàn, BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018 đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chương trình hành động cụ thể nhiệm kỳ 2018-2019 để Đại hội góp ý và thông qua.
3. Bầu BCH Chi đoàn chính thức – Nhiệm kỳ 2018 – 2019.

——————————–

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Ban chấp hành các chi Đoàn khóa 2015, 2016, 2017 tại khoa Mạng máy tính và Truyền thông theo dõi hướng dẫn tổ chức Đại hội chi tiết tại đây

——————————-

Thành lập Tổ công tác Đại hội chi Đoàn của Đoàn khoa MMT&TT

Đoàn khoa MMT&TT thành lập Tổ công tác Đại hội chi Đoàn (gọi tắt là Tổ công tác) nhằm giám sát và hỗ trợ quá trình tổ chức Đại hội chi Đoàn của 11 chi Đoàn các khóa 2015, 2016, 2017 tại khoa MMT&TT – nhiệm kỳ 2018-2019. Tổ công tác như sau:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Đoàn khoa – Phụ trách chung.
  Email: [email protected]
 2. Đ/c Văn Thiên Luân – Phó bí thư Đoàn khoa
  Phụ trách chung và quản lý Lịch tổ chức Đại hội chi Đoàn.
  Email: [email protected]
 3. Đ/c Hồ Xuân Nghĩa – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMTT2015, ANTT2015, ANTN2015
  Email: [email protected]
 4. Đ/c Đỗ Hồng Minh  Nguyễn Hoàng Phúc – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMTT2016, ANTT2016, ANTN2016
  Email 1: [email protected] (Minh)
  Email 2: [email protected] (Phúc)
 5. Đ/c Nguyễn Trí Tâm Nguyễn Dương Bá Phú – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMTT2017, ANTT2017, ANTN2017, ATCL2017, MMCL2017
  Email 1: [email protected] (Tâm)
  Email 2: [email protected] (Phú)

Tiến độ và tình hình tổ chức

Thời gian tổ chức Đại hội Chi đoàn khóa 13 nhiệm kỳ 2018-2019 tại khoa MMT&TT từ ngày 14/11/2018 đến 14/12/2018.

BỘ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI MẪU

Tổ công tác Đại hội chi Đoàn
Đoàn khoa MMT&TT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here