Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo luận, đề ra chương trình năm học 2018-2019 cho các chi Đoàn khóa 13, Ban Thường vụ Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019 dành cho 7 chi đoàn khóa 13 trực thuộc.

Lưu ý: Hướng dẫn này chỉ áp dụng cho các Chi Đoàn khóa 13 trực thuộc Đoàn khoa Mạng máy tính & Truyền thông

Yêu cầu tổ chức Đại hội chi Đoàn

Đại hội chi Đoàn cần đảm bảo các nội dung chính sau đây:
1. Căn cứ trên chương trình công tác năm của Đoàn khoa và tình hình cụ thể tại Chi đoàn, BCH Chi đoàn lâm thời đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chương trình hành động cụ thể nhiệm kỳ 2018-2019 để Đại hội góp ý và thông qua.
2. Bầu BCH Chi đoàn chính thức – Nhiệm kỳ 2018 – 2019.

——————————–

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Ban chấp hành các chi Đoàn khóa 13 tại khoa Mạng máy tính và Truyền thông theo dõi hướng dẫn tổ chức Đại hội chi tiết tại đây

——————————-

Thành lập Tổ công tác Đại hội chi Đoàn của Đoàn khoa MMT&TT

Đoàn khoa MMT&TT thành lập Tổ công tác Đại hội chi Đoàn (gọi tắt là Tổ công tác) nhằm giám sát và hỗ trợ quá trình tổ chức Đại hội chi Đoàn của 18 chi Đoàn tại khoa MMT&TT – nhiệm kỳ 2018-2019. Tổ công tác như sau:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Đoàn khoa – Phụ trách chung.
  Email: [email protected]
 2. Đ/c Văn Thiên Luân – Phó bí thư Đoàn khoa
  Phụ trách chung và quản lý Lịch tổ chức Đại hội chi Đoàn.
  Email: [email protected]
 3. Đ/c Phan Trung Phát – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMTT2018
  Email: [email protected]
 4. Đ/c Nguyễn Dương Bá Phú – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMCL2018.1, MMCL2018.2
  Email: [email protected]
 5. Đ/c Nguyễn Hoàng Phúc – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn ATTT2018
  Email: [email protected]
 6. Đ/c Lê Thanh Hồng Nhựt – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn ATCL2018.1, ATCL2018.2
  Email: [email protected]
 7. Đ/c Trần Quang Đạo – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn ATTN2018
  Email: [email protected]

Tiến độ và tình hình tổ chức

Thời gian tổ chức Đại hội Chi đoàn khóa 13 nhiệm kỳ 2018-2019 tại khoa MMT&TT từ ngày 01/10/2018 đến 31/10/2018.

BỘ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI MẪU

Tổ công tác Đại hội chi Đoàn
Đoàn khoa MMT&TT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here