Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, tổng kết năm học 2016-2017 và thảo luận, đề ra chương trình năm học 2017-2018 cho các chi Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2018 dành cho 14 chi đoàn trực thuộc.

Yêu cầu tổ chức Đại hội chi Đoàn

Đại hội chi Đoàn cần đảm bảo các nội dung chính sau đây:
1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2016 – 2017 (ngoại trừ khóa 2017).
2. Căn cứ trên chương trình công tác năm của Đoàn khoa và tình hình cụ thể tại Chi đoàn, BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2017 (hoặc BCH chi đoàn lâm thời) đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chương trình hành động cụ thể nhiệm kỳ 2017-2018 để Đại hội góp ý và thông qua.
3. Bầu BCH Chi đoàn chính thức – Nhiệm kỳ 2017 – 2018.

——————————–

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Các Ban chấp hành chi Đoàn tại khoa Mạng máy tính và Truyền thông theo dõi hướng dẫn tổ chức Đại hội chi tiết  tại đây

——————————-

Thành lập Tổ công tác Đại hội chi Đoàn của Đoàn khoa MMT&TT

Đoàn khoa MMT&TT thành lập Tổ công tác Đại hội chi Đoàn (gọi tắt là Tổ công tác) nhằm giám sát và hỗ trợ quá trình tổ chức Đại hội chi Đoàn của 14 chi Đoàn tại khoa MMT&TT – nhiệm kỳ 2017-2018. Tổ công tác như sau:

 1. Đ/c Nguyễn Thanh Hòa – Bí thư Đoàn khoa – Phụ trách chung.
  Email: [email protected]
 2. Đ/c Hồ Xuân Nghĩa – Phó bí thư Đoàn khoa
  Phụ trách chung và quản lý Lịch tổ chức Đại hội chi Đoàn.
  Email: [email protected]
 3. Đ/c Lê Minh Thiện – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMTT2014, ANTT2014, ANTN2014
  Email: [email protected]
 4. Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMTT2015, ANTT2015, ANTN2015
  Email: [email protected]
 5. Đ/c Đỗ Hồng Minh – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMTT2016, ANTT2016, ANTN2016
  Email: [email protected]
 1. Đ/c Văn Thiên Luân – UV BCH Đoàn khoa
  Phụ trách các chi Đoàn MMTT2017, ANTT2017, ANTN2017, MMCL2017, ATCL2017
  Email: [email protected]

Tiến độ và tình hình tổ chức

Thời gian tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2017-2018 tại khoa MMT&TT từ ngày 16/10/2017 đến 27/10/2017.

Ngoài ra, tình hình tổ chức Đại hội tại 14 chi Đoàn sẽ được cập nhật tại bảng dưới đây:

BỘ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI MẪU

Tổ công tác Đại hội chi Đoàn
Đoàn khoa MMT&TT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here