Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo luận, đề ra chương trình năm học 2019-2020 cho các chi Đoàn khóa 2016, 2017, 2018 và 2019, “CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM LẦN VI, NHIỆM KỲ 2019 – 2022”, Ban Thường vụ Đoàn khoa Mạng máy tính và Truyền thông ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020 dành cho 22 chi đoàn khóa 2016, 2017, 2018 và 2019 trực thuộc.

 

Yêu cầu tổ chức Đại hội chi Đoàn

Đại hội chi Đoàn cần đảm bảo các nội dung chính sau đây:
1. Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2018 – 2019.
2. Căn cứ trên chương trình công tác năm của Đoàn khoa và tình hình cụ thể tại Chi đoàn, BCH Chi đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019 đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chương trình hành động cụ thể nhiệm kỳ 2019-2020 để Đại hội góp ý và thông qua.
3. Bầu BCH Chi đoàn chính thức – Nhiệm kỳ 2019 – 2020.

——————————-

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Ban chấp hành các chi Đoàn khóa 2016, 2017, 2018 và 2019 tại khoa Mạng máy tính và Truyền thông theo dõi hướng dẫn tổ chức Đại hội chi tiết tại đây

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG CỦA ĐOÀN KHOA NĂM HỌC 2019-2020

Chủ trương chung của Đoàn khoa trong năm học 2019-2020 vẫn là các hoạt động về học tập, học thuật. Các chi Đoàn dựa trên tiêu chí này để xây dựng chương trình năm học, thảo luận về phương hướng hoạt động trong đại hội chi đoàn, tránh tổ chức các hoạt động không cần thiết cho đoàn viên, sinh viên khoa. Đồng thời, Đoàn khoa đề nghị các BCH chi Đoàn vận động mỗi đoàn viên, sinh viên đặt mục tiêu, kế hoạch phấn đấu trong năm học cho mình, tập trung vào 2 tiêu chí sau:

+ Học tập: Duy trì kết quả học tập với ĐV có kết quả học tập xuất sắc, cải thiện và phát huy kết quả học tập tốt hơn với ĐV xếp loại Giỏi trở xuống

+ Kỹ năng: Tham gia ít nhất một chương trình, cuộc thi, sinh hoạt kỹ năng trong năm tại khoa (Ví dụ: các cuộc thi học thuật về CTF, Network, chương trình tham quan doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp, tập huấn kỹ năng thực tế)

——————————-

Thành lập Tổ công tác Đại hội chi Đoàn của Đoàn khoa MMT&TT

Đoàn khoa MMT&TT thành lập Tổ công tác Đại hội chi Đoàn (gọi tắt là Tổ công tác) nhằm giám sát và hỗ trợ quá trình tổ chức Đại hội chi Đoàn của 22 chi Đoàn các khóa 2016, 2017, 2018 và 2019 tại khoa MMT&TT – nhiệm kỳ 2019-2020. Tổ công tác như sau:

 1. Đ/c Phan Trung Phát – Phó bí thư Đoàn khoa
  Phụ trách chung và quản lý Lịch tổ chức Đại hội chi Đoàn.
  Email: [email protected] (Phát)
 2. Đ/c Đỗ Hồng Minh
  Phụ trách các chi Đoàn khóa 2016
  Email: [email protected] (Hồng Minh)
 3. Đ/c Nguyễn Dương Bá Phú
  Phụ trách các chi Đoàn khóa 2017
  Email: [email protected] (Phú)
 4. Đ/c Trần Chí Thiện và Lâm Nguyễn Hồng Thành
  Phụ trách các chi Đoàn khóa 2018
  Email 1: [email protected] (Thiện)
  Email 2: [email protected] (Thành)
 5. Đ/c Trần Bùi Nhật Trường, Nguyễn Ngọc Hoài Vương Minh Tiến
  Phụ trách các chi Đoàn khóa 2019
  Email 1: [email protected] (Trường)
  Email 2: [email protected] (Hoài)
  Email 3: [email protected] (Tiến)

Tiến độ và tình hình tổ chức

Thời gian tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 của khóa 2018 trở về trước tại khoa MMT&TT từ ngày 07/11/2019 đến 30/11/2019.

Riêng đối với khóa 2019 do đang là thời gian học quốc phòng nên thời gian tổ chức Đại hội chi Đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 khóa 2019 là từ ngày 01/12/2019 đến 30/12/2019.

BỘ VĂN KIỆN ĐẠI HỘI MẪU

Mẫu văn kiện Đại hội chi Đoàn 2019 – 2020

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here