Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn khóa 13- Khoa MMT&TT – Nhiệm...

0
Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo luận, đề...

Những con số cần chú ý khi tổ chức Đại hội Đoàn

0
Để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội chi Đoàn tại khoa MMT&TT được tốt và chu đáo nhất, Đoàn khoa MMT&TT chia...

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn – Khoa MMT&TT – Nhiệm kỳ...

0
Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, tổng kết năm học 2016-2017 và thảo luận, đề ra chương...