Ban chấp hành các chi Đoàn nhiệm kì 2013-2014

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2010 Bí thư chi Đoàn: Đ/c ĐỖ THỊ DUYÊN Phó bí thư chi Đoàn: Đ/c TRẦN CÔNG THÀNH Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn 1....

Hội nghị Giữa nhiệm kỳ 2013 – 2015 LCH MMT&TT

Vào lúc 10h30 ngày 07/04/2014 BCH Liên Chi hội khoa MMT&TT tổ chức Hội nghị Đại biểu Liên chi hội MMT&TT – Giữa nhiệm...

Ban chấp hành các chi Đoàn nhiệm kì 2014-2015

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2011 Bí thư chi Đoàn: Đ/c .... Phó bí thư chi Đoàn: Đ/c .... Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn 1. ... 2.... 3. ... Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2012 Bí...

Ý nghĩa Biểu trưng sức mạnh Khoa Mạng máy tính & Truyền thông

Chắc hẳn nhiều bạn sinh  viên khoa Mạng máy tính cũng có thể đã được giới thiệu về Biểu trưng sức mạnh của khoa...