📌 THANH NIÊN CẦN BIẾT! 

🎶 ĐOÀN CA: “THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC”

1️⃣ Tác giả-Nhạc sĩ Hoàng Hoà 

👉Nhạc sĩ Hoàng Hòa tên thật là Cao Hy Vọng. Ông từng tham gia hoạt động Thanh niên cứu quốc, là bí thư tỉnh đoàn, Ủy viên thường vụ Trung ương Đoàn nhiều năm liền. 

2️⃣ Bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác”

👉Ban đầu, bài hát có tên là “Thanh niên xung phong làm theo lời Bác”. Tháng 7/1954, tại Hội nghị Cán bộ Đoàn toàn quốc, bài hát được góp ý sửa tên thành: “Thanh niên làm theo lời Bác” và phổ biến cho các đại biểu.

👉Bài hát có sử dụng 4 câu thơ là lời dạy của Bác Hồ tặng đơn vị Thanh niên xung phong, Phân đội 312 bảo đảm giao thông ở Việt Bắc ngày 28/03/1951 tại bản Tà Nu, đăng trên báo Cứu Quốc:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên!”

3️⃣ Bài hát được sử dụng khi nào?

👉Đoàn ca được sử dụng trong các dịp quan trọng của Đoàn như những buổi đại hội, sinh hoạt Đoàn, hội trại, lễ kết nạp Đoàn…

⭕Nguồn: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#thanhniencanbiet #nc #uit #vnuhcm

#tuhao90nam #tuoitrethanhphoBac

#thangthanhnien2021 #Ngaydoanvien