bchlcd

Ban Chấp Hành Liên chi Đoàn khoa MMT&TT
Nhiệm kì V – 2013-2014

Bí thư Liên chi Đoàn:

Đ/c NGUYỄN THANH HÒA – Ủy viên BTV Đoàn trường
btV

Phó bí thư Liên chi Đoàn:

Đ/c TRƯƠNG QUỐC DŨNG
pbtV

Các Ủy viên BCH Liên chi Đoàn

1. Đ/c Đào Duy Vương – Phó bí thư chi Đoàn MMTT2011

2.Nguyễn Thị Yến Lệ – Bí thư Chi Đoàn MMTT2012.1

3.Lê Duy Minh – Chi Đoàn MMTT2012.2

4.Nguyễn Duy Ý – Ủy viên BCH  Chi Đoàn ANTN2012

5.Nguyễn Thị Lan Anh – Phó bí thư Chi Đoàn MMTT2013.1

6.Lê Thị Thanh Thùy – Phó bí thư Chi Đoàn MMTT2013.2

7.Nguyễn Hữu Lộc – Bí thư Chi Đoàn ANTN2013