Ban chấp hành các chi Đoàn nhiệm kì 2013-2014

0

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2010

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c ĐỖ THỊ DUYÊN

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c TRẦN CÔNG THÀNH

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c TRẦN TẤN PHƯỚC
2. Đ/c NGUYỄN HỒNG HẢI ĐĂNG
3. Đ/c TRẦN THỊ MỸ THÚ

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2011

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c LÊ DUY TÂN

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c ĐÀO DUY VƯƠNG – UV BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ V – 2013-2014

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c ĐÀO THỊ THU HÀ
2. Đ/c NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
3. Đ/c TRẦN THANH TÚ

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2012.1

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN THỊ YẾN LỆ – UV BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ V – 2013-2014

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c TỐNG DUY TÂN

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
2. Đ/c NGUYỄN PHẠM THỦY NGÂN
3. Đ/c HOÀNG THỊ THU HƯƠNG

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2012.2

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c KIỀU VĂN PHƯỚC

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN THANH BÌNH

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c PHAN VĂN LUÂN
2. Đ/c ĐỖ ANH TUẤN

Ban Chấp Hành chi Đoàn ANTN2012

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN HỮU THỌ

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c NHAN ĐẠO TOÀN

Ủy viên BCH chi Đoàn
Đ/c NGUYỄN DUY Ý – UV BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ V – 2013-2014

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2013.1

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c HUỲNH QUANG BẢO

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN THỊ LAN ANH – UV BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ V – 2013-2014

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c LÊ MINH KHÁNH HỘI
2. Đ/c NGUYỄN VĂN DUY
3. Đ/c LÊ TRUNG HẬU

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2013.2

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c HỒ THANH TUẤN

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c LÊ THỊ THANH THÙY – UV BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ V – 2013-2014

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c NGUYỄN HẠNH TIÊN
2. Đ/c VŨ MINH NHẬT
3. Đ/c HỒ SĨ TUÂN

Ban Chấp Hành chi Đoàn ANTN2013

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN HỮU LỘC – UV BCH Liên chi Đoàn nhiệm kỳ V – 2013-2014

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c BÙI QUANG TIẾN

Ủy viên BCH chi Đoàn
Đ/c LÊ TRỌNG NGHĨA

Ban Chấp Hành chi Đoàn ANTT2013

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN VIẾT TRUNG

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN VĂN THÁI

Ủy viên BCH chi Đoàn
Đ/c LÊ VŨ THÙY DƯƠNG

Exit mobile version