Hội nghị Giữa nhiệm kỳ 2013 – 2015 LCH MMT&TT

Vào lúc 10h30 ngày 07/04/2014 BCH Liên Chi hội khoa MMT&TT tổ chức Hội nghị Đại biểu Liên chi hội MMT&TT – Giữa nhiệm...

Ban chấp hành các chi Đoàn nhiệm kì 2014-2015

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2011 Bí thư chi Đoàn: Đ/c .... Phó bí thư chi Đoàn: Đ/c .... Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn 1. ... 2.... 3. ... Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2012 Bí...

Ban chấp hành các chi Đoàn nhiệm kì 2013-2014

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2010 Bí thư chi Đoàn: Đ/c ĐỖ THỊ DUYÊN Phó bí thư chi Đoàn: Đ/c TRẦN CÔNG THÀNH Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn 1....

Ban chấp hành Liên chi Đoàn nhiệm kì V – 2013-2014

Ban Chấp Hành Liên chi Đoàn khoa MMT&TT Nhiệm kì V - 2013-2014 Bí thư Liên chi Đoàn: Đ/c NGUYỄN THANH HÒA - Ủy viên BTV Đoàn...