Đoàn viên ưu tú khoa Mạng máy tính và Truyền thông năm 2018

Trải qua quá trình phần đấu và nổ lực không ngừng, đoàn viên khoa Mạng máy tính và Truyền thông luôn...

Đăng ký mua áo khoa Mạng máy tính và Truyền thông năm 2018

Nhằm phục vụ nhu cầu sở hữu áo khoa của các bạn Tân sinh viên khóa mới và bổ sung áo khoa...

Tuyển nhân sự ứng tuyển vào BCH Đoàn khoa MMT&TT năm học 2018-2019

Với định hướng đẩy mạnh các hoạt động học thuật, kết nối doanh nghiệp, phát triển kỹ năng cho sinh viên khoa MMT&TT; phát...

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn khóa 13- Khoa MMT&TT – Nhiệm...

Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo...

Cuộc thi Tiếng Anh trong Sinh viên – Star Awards 2018

1. Nội dung kiến thức Kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội... bằng tiếng...

TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI KHOA MMT&TT NĂM 2017

Vào ngày 18/11/2017, Ban thường vụ đoàn khoa MMT&TT đã tổ chức buổi họp mặt với 14 tân bí thư chi đoàn để khởi...

Hội nghị kiện toàn BCH, BTV, Phó bí thư Đoàn khoa MMT&TT – nhiệm...

Chiều ngày 20/11/2017, tại phòng họp khoa MMT&TT E8.3, Ban chấp hành Đoàn khoa MMT&TT đã tiến hành Hội nghị BCH lần 2 để...

Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm lần 1 – năm...

Đoàn khoa MMT&TT chuyển đến tất cả chi Đoàn trực thuộc Hướng dẫn tổ chức Sinh hoạt chi Đoàn chủ điểm lần 1 -...

Thông báo v/v Thu Đoàn phí năm học 2017-2018 tại khoa MMT&TT

Thực hiện quy định về trích nộp Đoàn phí theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày...

Những con số cần chú ý khi tổ chức Đại hội Đoàn

Để chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội chi Đoàn tại khoa MMT&TT được tốt và chu đáo nhất, Đoàn khoa MMT&TT chia...